KURUMSAL

İMKON İmalat Montaj İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. olarak 1979 yılından beri, endüstriyel tesisler, çelik binalar, çelik konstrüksiyon, sulama tesisleri kapak ve pompaj yapılar, demiryolu elektrifikasyon çelik portal ve sps yapılar, gsm ekipmanları ve galvaniz çelik imalat konularında faaliyet göstermektedir.

İMKON geniş makine parkı ve uzman teknik kadrosuyla, sektöründeki yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri yakından takip ederek kendi alanında, dünya standartlarında kalite ve hizmet sunumunu temel ilkesi olarak benimsemiş ve bu alanda öncü firma olmayı hedeflemiştir.Proje aşamasında hazırlanacak detaylar ve senaryosuna uygun aksesuar seçimi, paranın ve zamanın iyi değerlendirilmesi için önemlidir. Mühendis kadromuz, ilgili alanda ön fizibilite çalışması ve projeye uygun detaylar hazırlayıp, en ince ayrıntısına kadar bir rapor halinde sizlere sunmaktadır. Bu sayede teslim edilen işlerde kalite, insan güvenliği ve estetik ön plana çıkarılmıştır.

İMKON yılların tecrübe birikimiyle, çok zengin proje arşiviyle, 3 fabrikada toplam 8.500 m² imalat alanıyla, proje bürosu, modern makine ekipmanları, kalite kontrol departmanı ve satış sonrası servisi ile Dünya rekabetinin gerekliliklerini yerine getirmektedir.

ÇEVRE POLİTİKASI

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için, tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

• Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

• Üretim yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

• Tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmak.

• Çalışanlarımıza, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmek.

• Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek.

• Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri taahhüt eder.

KALİTE POLİTİKASI

Firmamız ;

• Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

• Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını,

• İş süreçlerinin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini,

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini,

• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetleri Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğü örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışmayı

TAAHHÜT ETMEKTEDİR.